Giới thiệu

IMG_9664

Trường THCS Trực Nội được thành lập từ năm 1966, tên gọi trước đây là trường PTCS xã Trực Nội. Trường được đặt tai trung tâm xã Trực Nội – huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 51 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Trực Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.